Ota yhteyttä

Uusi vetovoimainen asuinalue Turun linnan naapuriin

Turun linnan naapuriin on suunnitteilla uusi asuinalue Harppuunakortteli. Korttelin rakennuttaa ns. allianssimallilla Merimieseläkekassa. Alue on osa Linnanfälttiä, jolla on moniulotteinen ja polveileva Linnaan kytkeytyvä historia 1880-luvulle saakka. Kortteliin rakentuu viihtyisiä ja laadukkaita asuntoja sekä liike- ja toimitiloja, joissa yhdistyvät energiatehokkuus, elinkaarikestävyys sekä kaupunkikuvallisesti Linnan läheisyyteen sopiva toteutus.

Kortteliin tulee rakentumaan vaiheittain kaksitoista asuinkerrostaloa sekä niiden yhteinen, pihakannen alle sijoittuva autohalli. Talojen keskelle tulee korttelipuisto istutuksineen ja oleskelualueineen. Asukkaita palvelevat yhteisrakennukset sijoittuvat myös pihakannelle. Pihakannelle istutetaan puita osana kumpumaista istutusaluetta. Alueen eteläkulmalle rakennetaan Itämaanportti – niminen kortteliaukio. Asuinrakennusten kerroslukumäärä tulee vaihtelemaan neljästä seitsemään, ja korkeus kasvaa linnan suunnasta pohjoiseen.

Rakennusten porrashuoneisiin tai kahden talon yhteiseen porrashuoneeseen tulee hissit. Näin kahden talon kokonaisuus voi muodostaa yhteisen asunto-osakeyhtiön. Korttelikokonaisuutta ei jaeta erillisiin tontteihin vaan taloyhtiöt muodostetaan hallinnanjakosopimuksin. Kortteliin perustetaan yhteinen kiinteistöyhtiö, joka vastaa pysäköintihallin, piha-alueiden ja muiden yhteistilojen hallinnosta ja huollosta.

Pääjulkisivumateriaali on pääosin vaalea ja yhtenäinen rappaus. Asuinrakennuksissa on poikittaissuuntainen harjakatto ja katemateriaalina vaaleanharmaa peltikate. Asemakaavassa määritellyt ääneneritysvaatimukset toteutetaan rakenteellisin ratkaisuin. Satamaradan junaliikenteestä aiheutuva tärinä otetaan huomioon rakennesuunnittelussa.

Rakennushanketta toteutetaan ns. allianssimallilla, jossa allianssiin valitut osapuolet kuten suunnittelija, keskeiset urakoitsijat ja rakennuttaja muodostavat toteutuksen ydinryhmän. Mallissa kukin osapuoli tuo hankkeeseen oman asiantuntemuksensa ja työpanoksensa sekä tietämyksensä elinkaari-, energiatehokkuus-, ympäristövastuullisuus- ja työturvallisuusasioissa. Osapuolet sitoutuvat myös omalta osaltaan tehokkaasti ns. harmaan talouden torjuntaan annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

  • Harppuunakortteli on Merimieseläkekassan historian mittavin rakennushanke, arvoltaan noin 120 miljoonaa euroa. Olemme kiinnittäneet hankkeeseen parhaan asiantuntemuksemme projektipäälliköksi. Matti Jokisella on pitkä kokemus kiinteistöalalta ja rakennuttamisesta, toteaa toimitusjohtaja Kari Välimäki.

Lisätietoa rakennushankkeesta antavat:
Projektipäällikkö Matti Jokinen, Merimieseläkekassa
puh. 0500 500 828 s-posti: matti.jokinen@merimieselakekassa.fi. www. merimieselakekassa.fi

Toimitusjohtaja Kari Välimäki, Merimieseläkekassa
puh. 050 559 9177, kari.valimaki@merimieselakekassa.fi, www.merimieselakekassa.fi

Arkkitehti, SAFA Pekka Mäki, SIGGE Arkkitehdit Oy
puh. 040 5441794, pekka.maki@sigge.fi, www.sigge.fi

Merimieseläkekassa (MEK) on merenkulkijoiden lakisääteinen työeläkelaitos, joka myöntää ja maksaa merenkulkijoille ansiotyöhön perustuvia MEL-eläkkeitä. MEK maksoi vuonna 2014 eläkkeitä noin 145 miljoonan euron arvosta noin 8500 merenkulkijalle. Tulevaisuuden eläkkeiden rahoitusta Merimieseläkekassa turvaa pitkäjännitteisellä, vastuullisella ja tuottavalla sijoitustoiminnallaan. Noin 1000 miljoonan euron arvoisesta sijoitusomaisuudesta noin kolmannes muodostuu kiinteistöomistuksista. MEKn omistuksessa on asuinvuokra-, toimitila- ja liikekiinteistöjä pääkaupunkiseudulla, Haminassa, Lahdessa, Turussa ja Maarianhaminassa. Lisätietoa: www.merimieselakekassa.fi.