Harppuuna_aukionakyma

Tjänster

På gatunivå i kvarteret har man planerat affärsutrymmen så att servicen finns nära invånarna.

På Harpunkvarterets framsida har man planerat olika affärsutrymmen, såsom café, restaurang, livsmedelsaffär och många andra serviceproducenter.
Man vill tillföra tilläggsvärde till kvarterets invånare genom olika tjänster.

Vid planeringen av affärsutrymmena beaktar man faktorer som starkt påverkar servicen, såsom trafik, parkering, logistik och avfallshantering.

Vi erbjuder intresserade serviceproducenter möjlighet att redan nu delta i planeringen.

Harpunparken välkomnar er redan nu

Q-Park som valts till aktör för Harpunparken öppnar dörrarna till parken i slutet av december för alla som rör sig i närheten av Harpunkvarteret, såsom besökare på Åbo slott och kryssningspassagerare. I framtiden kommer parken att betjäna kvarterets invånare och deras gäster. Harpunparken får även en biltvätt.

Entrén till parkeringshallen finns på Vallgravsgatans sida.