Image001

Invånarnas brandskydd i skick genom noggrann planering

Planeringen av brandskyddet i Harpunkvarteret inleddes redan i alliansmodellens initialskede. Brandskyddsplaneringsanvariga Marianna Kauriala vid Palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala Oy berättar om de faktorer som påverkar säkerheten i kvarteret.

”Brandskyddsplaneringen görs alltid i samarbete med de övriga planerarna och myndigheterna. Tillsammans med alliansgruppen funderade vi på grunderna för brandskyddet i hela kvarteret, men varje hus får en individuellt uppgjord plan.”

Helheten med tio hus gör Harpunkvarteret till ett exceptionellt stort byggprojekt. Hur märker invånarna brandskyddsplaneringen, och avviker kvarteret på något sätt från ett genomsnittligt flervåningshus eller bostadsområde när det gäller brandskyddet?

”En väsentlig skillnad jämfört med traditionellt byggande är att kvarterets innergård har kunnat fredas helt från trafik, vilket förbättrar evakueringssäkerheten för invånarna”, berättar Kauriala.

”Harpunkvarteret har en gemensam evakueringstrappa mellan varje huspar, och husen kan alltså utrymmas via antingen den egna trappan eller trappan mellan husen. Några av de översta våningarna har endast tillgång till en trappa, och för deras del har man planerat in räddningsmöjligheter med räddningsverkets kranbil vid en nödsituation.”

Vilka är de största brandskyddsriskerna för invånarnas del och hur kan de undvikas?

”Den vanligaste brandorsaken i Finland är ovarsamhet”, påminner Kauriala.”Riskerna kan minskas med synnerligen enkla medel: använd inte söndriga apparater, förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barn, rök inte inomhus, placera elapparaterna så att de inte orsakar brandfara, lämna aldrig mat på spisen utan tillsyn och kom ihåg att släcka levande ljus. Det lönar sig att noga läsa igenom anvisningarna i invånarmappen.”