parkki_brandi-e1499267532663

Harpunparkeringsplatsen

Harpunparkeringsplatsen utstrålar en helt ny planering.

Den bilfria gården försäkrar säkerhet

Harpunparkeringsplatsen är en hall för nästan 300 bilar och den befinner sig under Harpunkvarterets innergård. Man kör in i parkeringshallen från Harpunkvarterets utsida och det försäkrar att innergården förblir helt bilfri och säker.

Du kan hyra din egen bilplats i Harpunparkeringsplatsen. Parkeringsplatsen är gemensam för hela kvarteret och den sköts av en entreprenör som är specialiserad på olika parkeringslösningar. Körförbindelsen till Harpunparkeringsplatsen från marknivå är beläget längs Hamngatan. En del av kvarterets gäst- och kundparkeringsplatser är belägna vid områden utanför byggnaderna.

För elbilar byggs det laddningsstationer och man ska försöka skapa möjligheter till uthyrning av en egen så kallad kvartersbil och därtill uthyrning av kvarterscyklar.

Cykelplatserna är belägna delvis i byggnadens bottenvåning och delvis på gårdsplanen.