IlonaTörmikoski TerhiTamminen Vaaka1200x552

Harpunkvarteret – elegant och tillgängligt i alla livsskeden

Sjömanspensionskassans största byggprojekt, Harpunkvarteret, är på god väg att växa fram invid Åbo slott. Projektet är progressivt på alla sätt. Ett exempel är att tillgängligheten beaktats allt sedan planeringsstadiet.

Tillgänglighet handlar inte bara om rörelsenedsatta eller äldre personer, utan också till exempel barnfamiljer och besökare. Tillgängligheten är en osynlig guide som gör vardagen enklare.

Sjömanspensionskassan satte tillgängligheten högt på sin agenda redan när de första stegen togs i planeringen av Harpunkvarteret, eftersom man ville uppmärksamma frågan i tid. Det var då som Avaavas verkställande direktör Terhi Tamminen och industriella formgivaren Ilona Törmikoski kom in i bilden.

Avaava är ett bolag som specialiserar sig på tillgängliga miljöer och tjänster och tillgänglighetsanpassad kommunikation och skyltdesign. Tamminen och Törmikoski såg genast Harpunkvarterets potential som föregångare.

Harpunparkeringen och Kvartershuset förebildligt skyltade

Avaavas tänkesätt Design for all stöder Harpunkvarterets tillgänglighet men också den visuella profilen. Avaava har samarbetat med Harpunkvarterets marknadsföringsteam, dvs. med Sjömanspensionskassans administrations- och informationschef Marina Paulaharju och reklambyrån Briiffi och med hela alliansgruppen.

– Vi är eld och lågor över alliansmodellen! Vi har fått möjlighet att arbeta med en mångsidig grupp aktörer och sett hur alliansmodellen bär frukt, säger Tamminen.

Varje hus på arkitektens bord genomgår i tur och ordning en tillgänglighetsgranskning. Harpunparkeringen och Kvartershuset, som redan står färdiga, är försedda med genomarbetad skyltning. I Kvartershusets allmänna bastur finns hjälpmedel från Cavere som prisbelönats för sin design. En bastu som fortfarande håller på att byggas kommer att bli fullständigt tillgänglighetsanpassad.

– Vårt marknadsföringsteam inledde sitt arbete redan för cirka tre år sedan. Samarbetsmodellen med Briiffi och Avaava har fungerat smidigt. Det här energiska gänget lider ingen brist på innovativa idéer. Vår ambition är att associera tillgängligheten med Harpunkvarterets varumärke och på det sättet också vara en föregångare, säger Sjömanspensionskassans administrations- och informationschef Marina Paulaharju.