Harppuunakortteli Pihakuvaukset 310519 LR

Grönskande gårdsdäck skapas genom teamarbete

Harpunkvarterets exceptionellt stora gårdsområde gav en möjlighet att planera in en mängd olika funktioner och platser att vistas på för de boende, berättar Pia Kuusiniemi och Oula Rahkonen på LOCI landskapsarkitekter Ab som svarar för planeringen av gården.

Planeringen av kvartersgården inleddes 2015 när ritandet av bottenplanerna för Harpunkvarterets bostadsbyggnader hade kommit igång. Först skapades ett koncept där huvudprincipen är att skapa ett så stort och enhetligt aktivitetsområde som möjligt i mitten av gården.

”Planen har sedermera preciserats och funktionerna har flyttats, men samtidigt har vi försökt göra den ursprungliga idén tydligare”, berättar projektets landskapsarkitekt Oula Rahkonen. ”Tack vare det stora gårdsområdet var det för en gångs skull möjligt att planera in en mängd olika funktioner och platser att vistas på. Det är också fint att beställaren vill ha ett högkvalitativt gårdsdäck. Också i genomförandefasen har vi hållit fast vid att konstruktionerna ska hålla hög kvalitet och betjäna kommande invånare.”

Gården blir klar i samma takt som husen. Gården framför Puosu, som färdigställdes på våren, tas i bruk i slutet av maj och den kan ses i sin slutliga form när alla hus i kvarteret är klara.

”Eftersom gården byggs i delar har vi kunnat precisera hur den kopplas till byggnaderna allteftersom byggnadsritningarna preciseras”, konstaterar Rahkonen.

Nära samarbete ger resultat

Harpunkvarteret skapas som ett gemensamt alliansprojekt mellan olika aktörer. Landskapsarkitekt Pia Kuusiniemi, delägare i LOCI landskapsarkitekter Ab, beskriver samarbetet som trevligt och ser många fördelar med konceptet.

”Alliansen har möjliggjort en närmare kontakt än vanligt med huvudentreprenören och byggarbetsplatsen i det här långvariga projektet”, säger Kuusiniemi. ”Jag tror att öppenheten i alliansmodellen och de gemensamma besluten kommer att ge ett gott resultat. Och trots att kommunikationen ibland har varit tidskrävande har den också räddat oss från många missförstånd och fallgropar.”

Enligt proffsen är en utmaning med planeringen av betonggårdsdäcken att ge dem ett naturligt grönskande utseende. I Harpunkvarteret och motsvarande objekt måste fogar och andra konstruktioner på däcket göras till en naturlig del av gården.

”Det mest givande är när arbetet förlöper i gott samarbete med hela organisationen, och det ska bli fint att till slut få se hur det blir när allt är klart”, summerar Oula Rahkonen.