sauna

Enkelhet och elegans med hörnavlopp och linjeavlopp

I bostadsaktiebolaget As Oy Turun Harppuunan Majakka planeras preliminärt hörn- och linjeavlopp. Husplaneringen är ännu inte klar, men vi har fått ett litet smakprov på arkitektens planer.

– Hörn- och linjeavloppen möjliggör ett högklassigare resultat och är angenämare att använda. Man stiger inte på dem lika ofta som på golvbrunnar som är placerade mitt på golvet, säger arkitekt Roope Elojärvifrån Sigge Arkitekter Ab.

Hörn- och linjeavlopp kan konstrueras med enklare golvfall. Golvfallen kan utformas i en enda riktning så att större plattor kan användas.

Ett linjeavlopp kan placeras till exempel invid duschutrymmets vägg så att rummet förblir elegant tack vare det enhetliga golvet. Golvbrunnen är fullständigt vattentät och säker.