Puosu_yleiskuva_2-1
Bostadsaktiebolag Åbo Harpunens

Puosu

Hitta ditt hem i Harpunens Puosu

Det första huset som reser sig i Harpunkvarteret är Puosu-husparet; en vacker helhet med ungefär 100 bostäder. Harpunens Puosu blir färdigt under våren 2019.

I Harpunens Puosu byggs bostäder av varierande storlek, allt från kompakta ettor till rymliga fyror.

I planeringen av varje bostad har man tagit i beaktande en öppen och ljus planlösning, därtill har man tagit fasta på de små detaljernas funktionalitet.

Harpunens Puosu placeras vid kvarterets nordvästra sida. Bostadshusens fasader mot gatan har en ljusnyanserad, traditionell fasadrappning.

 

Ett helt nytt sätt att bygga

De två husen och trapphuset som förenar dem skapar en helhet som skiljer sig från traditionella lösningar inom bostadsbygge. Utgångspunkten i planeringen av bostäderna har varit öppna, fungerande och ljusa utrymmeslösningar. Köken är naturligt förenade med bostädernas vardagsrum. Stora fönster samt de inglasade balkongerna bidrar till en känsla av extra utrymme i bostaden.

Lägenheternas rumsfördelning och planlösning är planerade så att de passar för invånare i alla åldrar och de är flexibla för livsförändringar.