Ota yhteyttä

Linnan ympäristöstä tulee uudenlainen osa Turkua

Harppuunakortteli on osa Linnakaupungin kokonaisuutta, joka tulee muuttamaan Turun ilmettä “tois pual jokke” merkittävästi. Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen luotaa koko merellisen alueen tulevaisuutta ja erityisesti Linnanniemen suunnitelmia.

Linnakaupunki on laaja kokonaisuus, jonka osia ovat mm. Linnanfältti Harppuunakorttelin naapurissa sekä Forum Marinumin ja sataman väliin jäävä Linnanniemeksi ristitty alue.

– Linnanniemi on tulevaisuudessa tarkoitus muuttaa turkulaisten ja turistien ympärivuotiseksi viihtymispaikaksi, jossa meri ja historia ovat vahvasti läsnä, Timo Hintsanen kertoo Aurajokisuun länsirannan tulevaisuudesta. – Tavoitteena on elävä kaupunginosa puistoineen ja julkisine rakennuksineen, joista esimerkkeinä vaikkapa ravintolat, näyttelytilat ja esiintymispaikat.

– Alue rauhoitetaan kokonaan auto- ja junaliikenteeltä, ja liikenne satamaan hoidetaan jatkossa Suikkilantien suunnasta. Alueen rauhoittaminen vaikuttaa oleellisesti myös Harppuunakorttelin lähiympäristöön, Hintsanen toteaa.

Elävä alue on muutakin kuin asumista

Viihtyisä ja elävä kaupunkimainen asuinalue edellyttää rakentamiselta pelkkien asuntojen lisäksi riittävää tiiviyttä, muistuttaa arkkitehdin ja suunnittelujohtajan näkökulmasta Turkua tarkasteleva Hintsanen.

– Pieniä kahviloita, leipomoita tai palveluyrityksiä ei synny harvaan asutulle alueelle, koska asiakaskuntaa ei ole tarpeeksi. Uusien alueiden suunnittelussa tulisikin jo alusta saakka huomioida pelkän asumisen lisäksi myös palvelut ja työpaikat.

Tätä periaatetta tullaan Hintsasen mukaan toteuttamaan Harppuunakorttelin ohella koko Linnakaupungin alueella. Tärkeitä asumisen viihtyisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat myös toimivat joukkoliikenneyhteydet ja kevyen liikenteen väylät, jotka yhdistävät asukkaat Turun keskustaan. Toisaalta Harppuunakorttelissa on huomioitu myös omaa autoa tarvitsevat.

Uusia ideoita kansainvälisellä kilpailulla

Kaupunkisuunnittelussa on tärkeä kuunnella asukkaiden mielipiteitä. Linnanniemen osalta ehdotuksia on kerätty hieman laajemmaltakin yleisöltä kansainvälisellä ideakilpailulla, johon on mahdollista osallistua vielä 28.5.2020 saakka. Ideakilpailun järjestää Turun kaupunki yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA:n ja Suomen Maisema-arkkitehtiliitto MARK:n kanssa.

– Ideakilpailun kaikki ehdotukset tulevat myöhemmin verkkoon kaikkien kommentoitavaksi, kertoo Timo Hintsanen.

Harppuunakorttelin ja Aurajoen väliin jäävälle alueelle haetaan siis ideoita asumisen sijaan nimenomaan monipuolisesti kulttuuria, tapahtumia ja matkailua palvelevasta toiminnasta. Esimerkiksi alueelle kaavailtu Turun historian ja tulevaisuuden museo sopii luontevasti Turun linnan naapurustoon ja on omiaan lisäämään koko alueen vetovoimaisuutta.

– Museon suunnitellaan valmistuvan vuoteen 2029 eli Turun 800-vuotissyntymäpäivään mennessä, Hintsanen kertoo. – Ideakilpailun ratkaisu pyritään tekemään 20.9.2020 vietettävään Turun päivään mennessä. Sen myötä tulevat museon tarkempi sijainti ja toteutus selviämään.

Jos haluat olla mukana Turun kehittämisessä, Linnanniemen ideakilpailuun voit osallistua osoitteessa https://www.turku.fi/linnanniemi