Ota yhteyttä

Isännöitsijä on osa yhteisöä

Unelmien kodit eivät toimi ilman taustalla hääriviä eri alojen ammattilaisia. Asukkaille isännöitsijän työstä näkyy vain pieni osa, joten haastattelimme Harppuunakorttelin isännöitsijä Sari Saarenpäätä ja kohteen avustavana isännöitsijänä toimivaa Jan Lindrosia Isännöinti-Saarto Oy:stä.

Mikä tekee korttelista poikkeuksellisen kohteen isännöitsijän näkökulmasta?

“Uudiskohde eroaa aina ns. vanhasta talosta. Harppuunakortteli on uudiskohteena poikkeuksellinen ja ainutlaatuinen. Talotekniikassa ja talojen elinkaaren suunnittelussa on huomioitu erityisesti energiaomavaraisuus ja koko korttelin yhteisöllisyys, eli asukkaat voivat vaikuttaa tavallista enemmän koko korttelin asioihin ja sitä kautta omaan asumisviihtyvyyteensä.”

Mitkä ovat yleisimmät työtehtävät, joita teette Harppuunakorttelissa viikon varrella?

“Vastaamme asukkaiden kysymyksiin ja ratkaisemme esille tulleita haasteita. Tämä on täysin normaalia uudiskohteessa, koska tekniikassa tulee aina käyttöönoton yhteydessä esille yhtä sun toista. Ja kun samaan aikaan taloon muuttaa useampi uusi asukas, niin myös talon yhteinen toimintakulttuuri on vasta rakentumassa, toisin kuin vanhassa talossa, jossa vaihtuu yleensä kerrallaan vain asukas tai pari.”

Miten asukkaat ovat yhteydessä isännöitsijään?“Korttelissa on käytössä asukkaiden digitaalinen tiedotusnäyttö, jota hallinnoidaan sähköisesti. Asukkaat voivat sitä kautta varata esimerkiksi saunan sekä laittaa viestiä isännöitsijälle. Näyttö on hyvin aktiivisessa käytössä ja isännöinnin puolesta olemme lähettäneet tiedotteita viikoittain. Asukkailta ei ole vielä tullut suoraa palautetta näytöstä, mutta aktiivisesta käytöstä voidaan päätellä, että se koetaan tärkeäksi. Mietimme myös koko ajan, miten tätä näyttöä voidaan hyödyntää uusilla tavoilla, kuten vaikkapa asukaskyselyihin.”

Mi tai mitkä ovat lempipaikkojanne korttelissa?

“Korttelin sisäpiha. Vaikka siitä on valmiina vasta osa, se on hyvin houkutteleva paikka kävellä ja viettää aikaa – siinä myös tavallaan aistii sitä yhteisöllisyyttä, joka on ominaista koko korttelille. Ja talojen värien kirjo sekä muodot myös korostuvat hienosti. Vaikka kyseessä on uudiskohde, niin se ei silti tarkoita pelkkää valkoista laatikkoa mustalla katolla.”

Kenelle suosittelisitte Harppuunakorttelia asuinpaikkana?

“Kaikille! Tälläkin hetkellä asukkaiden kirjo on melko laaja ja korttelissa asuu eri ikäisiä ja eri taustaisia asukkaita.”