Ota yhteyttä

Harppuunakorttelin rakentaminen jatkuu

Harppuunakorttelin rakentaminen on käynnistynyt vauhdilla. Korttelin yhteisen piha-alueen kannen alle rakennetaan ensin pysäköintitilat. Rakennustyöt jouduttiin kuitenkin keskeyttämään marraskuussa hetkeksi valmisbetonissa havaittujen laatuongelmien vuoksi.

Teetettyjen kenttätutkimusten perusteella ja rakennesuunnittelijan tekemien lujuuslaskelmien mukaan valetut betonipilarit ovat kantavuuskapasiteetiltaan riittävät ja turvalliset eikä mitään turvallisuusuhkaa ole. Nyt havaitut betonin laatuvirheet voidaan korjata pilareiden jälkikäsittelyillä. Työmaa käynnistyi pikaisesti uudelleen ja työt jatkuvat nyt normaalisti.

Vastaa