Ota yhteyttä

Harppuunakorttelin hulevesijärjestelmä aikaansa edellä

Harppuunakortteli-hankkeessa käytössä oleva allianssimalli on luonut suunnittelun osalta mahdollisuuksia kehittää uusia ratkaisuja perinteiseen rakentamiseen nähden. Nyt jo käytössä oleva hulevesiratkaisu on hyvä esimerkki tästä. Idea tähän syntyi suunnitteluryhmän sisällä hankkeen geosuunnittelijan ehdotuksesta. 

Normaalisti hulevesijärjestelmä toimii niin, että hulevedet johdetaan sade- ja rännivesikaivojen kautta suoraan kaupungin sadevesiviemäreihin. Harppuunakorttelissa tehtiin toisin.

Asunto-, toimitila- ja korjausrakentamisen suunnittelija ja asiantuntijayritys Optiplan Oy:n lvi-suunnittelija Pekka Pessi ja arkkitehtitoimisto Sigge Oy:n arkkitehti Juha-Petri Virtanen havainnoivat Harppuunakorttelin hulevesijärjestelmän syntyä ja toimintamallia.

– Harppuunakorttelissa kaikki pihakannen ja asuintalojen kattosadevedet johdetaan autohallin lattian alle tehtyyn hulevesien viivytysjärjestelmään, Pessi kertoo.

– Erikoisuutena on siis valmiiden viivytyskasettien käytön lisäksi autohallin alustilan täyttökerrosten käyttö hulevesien viivytykseen tässä mittakaavassa, Virtanen lisää.

Käytännössä kaikki tapahtuu seuraavanlaisesti. Lattian alle on tehty vaahtolasimurskeesta täyttökerros. Vaahtolasimurska ei tiivisty täysin vaan väleihin jää tyhjää tilaa. Tämä tyhjä tila muodostaa säiliön, jonne hulevedet kerääntyvät. Vaahtolasikerroksen alla oleva tiivis maa on muotoiltu siten, että se kallistuu sadevesiviemärin liitoksen suuntaan. Toisesta päästä hallia on vaahtolasikerrokseen tuotu sadevesiputki, jota pitkin hulevedet johdetaan kaupungin sadevesiverkostoon.

– Autohallin alla oleva vesitilavuus on huomattavasti suurempi kuin vaatimusten edellyttämä tilavuus, Pessi sanoo.

Juurikin järjestelmän laajuus varmistaa sen, että poikkeuksellisissakaan sääolosuhteissa suuret vesimäärät eivät aiheuta ongelmia.

– Säiliöön kerääntyvästä vedestä osa imeytyy maahan pitäen savipitoisen maan märkänä. Tällöin maan kuivumisesta aiheutunut painuminen on pienempää. Myös kaupungin sadevesiverkoston kuormitus on vähäisempi, Pessi jatkaa.

Hankkeen onnistuminen oli monen osaajan summa.

– Tähän hankkeeseen varta vasten räätälöity järjestelmä vaati luonnollisesti tavanomaista enemmän panostusta suunnitteluun, koska siinä yhdistetään valmiiden hulevesijärjestelmien tekniikkaa kokonaan uusiin ratkaisuihin, Virtanen avaa.

Toista samanlaista hulevesijärjestelmää ei ole miesten korviin kantautunut, joten uskaltavat lupailla uniikkiudesta.

– Tässä mittakaavassa ainakaan ei samanlaista löydy, Pessi kehuu.

– Kyllä mainitsisin järjestelmää ainutlaatuiseksi, Virtanen lisää.