Ota yhteyttä

Asukkaiden paloturvallisuus kuntoon huolellisella suunnittelulla

Harppuunakorttelin paloturvallisuuden suunnittelu alkoi jo allianssimallin alkuvaiheessa. Palosuunnittelusta vastaava Marianna Kauriala Palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala Oy:sta kertoo, mitkä seikat vaikuttavat korttelin turvallisuuteen.

“Paloturvallisuussuunnittelu toimii aina yhteistyössä muun suunnittelun ja viranomaisten kanssa. Yhdessä allianssiryhmän kanssa mietittiin koko korttelin paloturvallisuuden perusteet, mutta jokaisen talon osalta suunnitelma tehdään yksilöllisesti.”

Kymmenen talon kokonaisuutena Harppuunakortteli on poikkeuksellisen laaja rakennushanke. Miten paloturvallisuussuunnittelu näkyy asukkaille ja poikkeaako kortteli paloturvallisuuden osalta jotenkin keskiverto kerrostalosta tai asuinalueesta?

“Yksi keskeinen ero perinteiseen rakentamiseen on se, että korttelin sisäpiha on pystytty rauhoittamaan kokonaan kaikelta liikenteeltä, mikä parantaa asukkaiden poistumisturvallisuutta”, Kauriala kertoo.

“Harppuunakorttelissa jokaisen taloparin välissä on yhteinen poistumisporras, eli talosta pystyy poistumaan käyttäen joko talon omaa porrasta tai talojen välistä porrasta. Muutamasta ylimmästä kerroksesta pääsee ainoastaan yhteen portaaseen, joten niihin on suunniteltu hätätilanteen pelastusmahdollisuus pelastuslaitoksen nostoauton avulla.”

Mitkä ovat suurimmat paloturvallisuuriskit asukkaan kannalta ja miten niitä voitaisiin välttää?

“Suomessa yleisin palon syttymissyy on huolimattomuus”, muistuttaa Kauriala. “Riskejä voidaan vähentää varsin yksinkertaisilla keinoilla: älä käytä vioittunutta laitetta, säilytä tulentekovälineet poissa lasten ulottuvilta, älä tupakoi sisällä, sijoita sähkölaitteet siten, että ne eivät aiheuta palovaaraa, älä koskaan jätä ruokaa yksin liedelle kypsymään ja muista sammuttaa kynttilät. Asukaskansion ohjeet kannattaa lukea huolella läpi.”