Ota yhteyttä

Asukaskysely kertoo, että korttelissa viihdytään

Kysyimme syyskuussa Harppuunakorttelin asukkaiden mielipiteitä korttelista ja siellä viihtymisestä. Saimme netissä toteutetussa kyselyssä runsaasti palautetta ja tukun tuoreita ideoita, jotka on viety eteenpäin niistä vastaaville tahoille. Tässä lyhyt katsaus kyselyn tuloksiin.

Kysely tavoitti Puosuun ja Majakkaan kotiutuneet asukkaat. Kysymys “millaisen yleisarvosanan annat kotikorttelillesi asteikolla 1–10” sai keskiarvoksi 8,0. Kuten eräs vastaajista kirjoitti: “kaiken kaikkiaan tämä on upea paikka asua, joka päivä luksusta.” Voidaan siis sanoa, että korttelin asukkaat ovat hyvin tyytyväisiä elämäänsä!

Sijainti painaa vaakakupissa

Sijainti oli kyselyn perusteella ylivoimaisesti tärkein yksittäinen vetovoimatekijä Harppuunakortteliin muuttaneille. Sen mainitsi peräti 86 % vastaajista. Avoimissa vastauksissa nousi sijaintiin liittyen erikseen esille myös Aurajoen läheisyys. Asumiskustannukset mainitsi 54 % vastaajista, ekologisuuden 46 % ja asuntojen hinta-laatusuhteen 37 %.

Lisää palveluita kaivataan

Kuten oli odotettavissakin, kaikkein eniten asukkaat kaipasivat kortteliin tai sen läheisyyteen päivittäistavarakauppaa (94 % vastaajista). Myös kuntosali ja kahvila saivat useampia mainintoja, kun kartoitettiin asukkaiden toiveita. Kehittämisehdotuksia tuli myös jätehuollon ja pysäköinnin osalta. Olemme ohjanneet kyselyssä esiin tulleet toiveet ja kehittämisideat niille tahoille, jotka korttelissa asioista vastaavat.

Asukkaat arvostavat rauhallisuutta

 Kysyttäessä, mihin asukkaat ovat olleet kaikkein tyytyväisimpiä korttelissa asuessaan, kaikkein yleisimmin mainittu seikka oli rauhallisuus. “Asumisympäristö on hyvin rauhallinen, vaikka rakennustyöt ovat käynnissä lähes joka puolella”, totesi yksi vastaajista. Myös oma asunto, asumiskustannukset ja korttelipiha saivat mainintoja.

Vastauksista kävi myös ilmi, että asukkaat tiedostavat Harppuunakorttelin olevan iso hanke ja ymmärtävät keskeneräisyyden vaikutukset. Kuten yksi vastaajista totesi: “Korttelissa kaikki on uutta ja kokemukset selkiytyvät vasta ajan mittaan.”

Lämpimät kiitokset vielä kaikille kyselyyn vastanneille!