Ta kontakt

Ett kvarter fullt av lyckligt liv

De tolv flervåningshusen i Harpunkvarteret kommer att bilda en ekologisk och hemtrevlig helhet invid Åbo slott. Kvarteret har planerats med stort hjärta och stor yrkeskunskap. Om detta vittnar till exempel det faktum att vårt kvarter är Nordens största objekt med förnybar energi. De tolv husen kommer att inrymma cirka 500 bostäder av olika storlek för cirka 1 000 invånare.

Innergården bildar en underbar oas med nyttoväxter, aktivitetspunkter och Kvartershuset där man till exempel kan ordna fester. Bilarna lämnas i Harpunparkeringen under gårdsdäcket. Allt har planerats med fokus på sofistikerad komfort och trivsel.

Reservera ett hem i det underbara Harpunkvarteret och bli en del av sagan!

Läs mer om kvarteret

Ekologiskt boende i attraktiv miljö

Husen i Harpunkvarteret byggs parvis. För närvarande står Bostads Ab Harpunens Puosu klart, medan Bostads Ab Harpunens Majakka är under byggnad. I Puosu finns ännu några bostäder kvar, och försäljningen av Majakka inleds i slutet av november.

En smart användning av utrymmet, ljus och kvalitet har legat i fokus för varje bostad. Bekanta dig med de underbara bostäderna och skaffa dig ett hem i det unika kvarteret!

Bekanta dig med bostäderna

Ekologi

Det ekologiska tänkandet har varit en utgångspunkt ända sedan planeringen inleddes. Harpunkvarteret har byggts materialeffektivt och man har strävat efter att minimera byggavfallet effektivt.

Livscykel

Harpunkvarteret har byggts utifrån ett livscykeltänkande. Bostäderna står emot tidens tand och kommer att vara friska och hälsosamma också efter tiotals år.

Självförsörjning

Harpunkvarteret är så gott som självförsörjande på energi, och boendekostnaderna hålls därför på en förmånlig nivå. Den färdiga gårdsplanen blir ett lummigt grönområde som också producerar skörd.

Koldioxidavtryck

Tack vare energisjälvförsörjningen är utsläppen från boendet måttliga. Bostäderna har byggts med effektiv värmeisolering och värmeförlusterna är små.